سالن ورزشی

سالن ورزشی

باشگاه ورزشی: (Health club) به سالنی گفته می‌شود که افراد باهدف‌هایی همچون رسیدن به‌تناسب بدنی، کم کردن وزن اضافی یا پس از یک عمل جراحی تلاش برای برگرداندن عضلات آسیب‌دیده به حالت طبیعی یا صرفاً گذران اوقات فراغت همراه با انجام فعالیت منظم جسمانی از آن استفاده می نمایند.
سالن ورزشی مجتمع مجهز به تجهیزات ورزشی مرغوب می باشد .