نوشیدنی گرم
قهوه
قهوه ی خیلی خوب
بدون شکر
2000019000
نوشیدنی سرد
اب خنک
آب معدنی
خنک
1500010000
پیتزا
پیتزا
خیلی خوشمزه
قارچ، مرغ
150000100000