گالری تصاویر

تصاویر دوبلکس 5

واحد یک طبقه 11 و 12 دوبلکس می باشد. طبقه 11   طبقه 12

تصاویر دوبلکس 4

واحد یک طبقه 11 و 12 دوبلکس می باشد. طبقه 11   طبقه 12

تصاویر دوبلکس 3

واحد سه طبقه 11 و 12 دوبلکس می باشد. طبقه 11 طبقه 12

تصاویر دوبلکس 1

واحد یک طبقه 11 و 12 دوبلکس می باشد. طبقه 11   طبقه 12

تصاویر واحد 5

واحد پنج که در تمام طبقات با یک طراحی ثابت و همسان وجود دارد.

تصاویر واحد 4

واحد چهار که در تمام طبقات با یک طراحی ثابت و همسان وجود دارد.

تصاویر واحد 3

واحد سه که در تمام طبقات با یک طراحی ثابت و همسان وجود دارد.

تصاویر واحد 2

واحد دو که در تمام طبقات با یک طراحی ثابت و همسان وجود دارد.

تصاویر واحد 1

واحد یک که در تمام طبقات با یک طراحی ثابت و همسان وجود دارد.

سالن ماساژ

تصاویر سه بعدی از سالن ماساژ برج جهانشهر

استخر

تصاویر سه بعدی از استخر برج جهانشهر

سالن بیلیارد

تصاویر سه بعدی از سالن بیلیارد برج جهانشهر