فضای استخر با ارتفاع 5 متری دارای امکان نورگیری چند وجهی، سیستم تهویه حرفه‌ای و طراحی کاربردی به همراه سونای بخار، سونای خشک.
تجهیزات مورد استفاده: سیستم الکترو پمپ‌های ایتالیایی – مبدل حرارتی پوسته لوله الکرو انگلستان – دستگاه تصفیه فتو کاتالیستی کوانتوم (Quantum) الکرو انگلستان

نظر بگذارید